Biovision

Catalog no.: A1285-50
Product name: Anti-cGMP Antibody
Size: 50 µg
Price: 435.00 EUR
Catalog no.: 6859-25
Product name: anti-Chd1 polyclonal antibody
Size: Chd1 polyclonal antibody
Price: 251.00 EUR
Catalog no.: A1166-100
Product name: Anti-CHD4 Antibody
Size: 100 µl
Price: 445.00 EUR
Catalog no.: 6648-30T
Product name: anti-Chicken Growth Hormone Antibody
Size: Chicken Growth Hormone Antibody
Price: 147.00 EUR
Catalog no.: 6648-100
Product name: anti-Chicken Growth Hormone Antibody
Size: Chicken Growth Hormone Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 3305-100
Product name: anti-Chk2 Antibody
Size: Chk2 Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: 5778-30T
Product name: anti-Chorionic Gonadotropin (CG) Antibody
Size: Chorionic Gonadotropin (CG) Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 5778-100
Product name: anti-Chorionic Gonadotropin (CG) Antibody
Size: Chorionic Gonadotropin (CG) Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: A1625-100
Product name: Anti-CHRDL1 Antibody (3H1-F6-A10)
Size: 100µl
Price: 545.00 EUR
Catalog no.: A1177-100
Product name: Anti-CHST9 Antibody
Size: 100 µl
Price: 445.00 EUR
Catalog no.: 3180A-100
Product name: anti-cIAP-1 Antibody
Size: cIAP-1 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 3180-100
Product name: anti-cIAP-1/HIAP-2 Antibody
Size: cIAP-1/HIAP-2 Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: 3181-100
Product name: anti-cIAP-2/HIAP-1 Antibody
Size: cIAP-2/HIAP-1 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: A1231-100
Product name: Anti-CIDEB Antibody
Size: 100 µl
Price: 445.00 EUR
Catalog no.: 3314-100
Product name: anti-CIKS/Act1 Antibody
Size: CIKS/Act1 Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: 5286-100
Product name: anti-CITED2 Antibody (NT)
Size: CITED2 Antibody (NT)
Price: 403.00 EUR
Catalog no.: 3770-100
Product name: anti-Claspin Antibody
Size: Claspin Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: A1004-50
Product name: anti-Cleaved-Caspase-1 Antibody
Size: Cleaved-Caspase-1 Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: A1235-100
Product name: Anti-CNOT7 Antibody
Size: 100 µl
Price: 445.00 EUR
Catalog no.: 5017-30T
Product name: anti-CNTF Antibody
Size: CNTF Antibody
Price: 147.00 EUR
Catalog no.: 5017-100
Product name: anti-CNTF Antibody
Size: CNTF Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 3626-100
Product name: anti-COCO/DAND5 Antibody
Size: COCO/DAND5 Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: A1121-30T
Product name: Anti-Collagen-I Antibody
Size: 2X30 µg
Price: 328.00 EUR
Catalog no.: A1121-100
Product name: Anti-Collagen-I Antibody
Size: 100 µg
Price: 415.00 EUR
Catalog no.: 3638-100
Product name: anti-Cox-4 Antibody
Size: Cox-4 Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: A1401-100
Product name: Anti-COXIV Isoform 2 Antibody
Size: 100 µl
Price: 445.00 EUR
Catalog no.: 3360R-100
Product name: anti-CREB Antibody
Size: CREB Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 5287-100
Product name: anti-CRIM1 Antibody (CT)
Size: CRIM1 Antibody (CT)
Price: 403.00 EUR
Catalog no.: A1672-100
Product name: Anti-Cripto 1 Antibody
Size: 100 µl
Price: 545.00 EUR
Catalog no.: 3735-100
Product name: anti-CRSP1 Antibody
Size: CRSP1 Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: A1064-50
Product name: anti-CRTH2 Polyclonal Antibody
Size: CRTH2 Polyclonal Antibody
Price: 393.00 EUR
Catalog no.: 3778-100
Product name: anti-CSE1 Antibody
Size: CSE1 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 5011-30T
Product name: anti-CT-1 Antibody
Size: CT-1 Antibody
Price: 147.00 EUR
Catalog no.: 5011-100
Product name: anti-CT-1 Antibody
Size: CT-1 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 3796-100
Product name: anti-CTBP1 Antibody
Size: CTBP1 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 5553R-30T
Product name: anti-CTGF Antibody
Size: CTGF Antibody
Price: 147.00 EUR
Catalog no.: A1083-100
Product name: anti-CTLA4 Polyclonal Antibody
Size: CTLA4 Polyclonal Antibody
Price: 219.00 EUR
Catalog no.: A1623-100
Product name: Anti-CTNND2 Antibody
Size: 100µl
Price: 545.00 EUR
Catalog no.: 5537R-30T
Product name: anti-CX3CR1/RBS11 Antibody
Size: CX3CR1/RBS11 Antibody
Price: 147.00 EUR
Catalog no.: 5537R-100
Product name: anti-CX3CR1/RBS11 Antibody
Size: CX3CR1/RBS11 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: A1066-100
Product name: anti-CXCR-7 Polyclonal Antibody
Size: CXCR-7 Polyclonal Antibody
Price: 360.00 EUR
Catalog no.: 5541-30T
Product name: anti-CXCR4 Antibody
Size: CXCR4 Antibody
Price: 147.00 EUR
Catalog no.: 5541-100
Product name: anti-CXCR4 Antibody
Size: CXCR4 Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: 5224-100
Product name: anti-CXCR4 Antibody
Size: CXCR4 Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: 3419-100
Product name: anti-CXCR5 Antibody
Size: CXCR5 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: A1129-50
Product name: Anti-Cyclin D1, Rabbit Monoclonal Antibody
Size: 50 µl
Price: 435.00 EUR
Catalog no.: 6932-50
Product name: anti-Cyclin E1 Antibody
Size: Cyclin E1 Antibody
Price: 257.00 EUR
Catalog no.: 6933-50
Product name: anti-Cyclin F Antibody
Size: Cyclin F Antibody
Price: 257.00 EUR
Catalog no.: 6934-50
Product name: anti-Cyclin G1 Antibody
Size: Cyclin G1 Antibody
Price: 257.00 EUR
Catalog no.: A1320-100
Product name: Anti-Cyclin H Antibody (1H9-D3-E11)
Size: 100 µg
Price: 415.00 EUR
Catalog no.: 3648-30T
Product name: anti-Cyr61 Antibody
Size: Cyr61 Antibody
Price: 371.00 EUR
Catalog no.: 3648-100
Product name: anti-Cyr61 Antibody
Size: Cyr61 Antibody
Price: 371.00 EUR
Catalog no.: 6695-50
Product name: anti-Cyr61/CCN1 Antibody (Clone 365108)
Size: Cyr61/CCN1 Antibody (Clone 365108)
Price: 458.00 EUR
Catalog no.: 6696-50
Product name: anti-Cyr61/CCN1 Antibody (Clone 466305)
Size: Cyr61/CCN1 Antibody (Clone 466305)
Price: 458.00 EUR
Catalog no.: A1112-100
Product name: anti-Cystathionine β-Synthase Antibody
Size: Cystathionine β-Synthase Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: 3486-100
Product name: anti-Cystatin A Antibody (Clone WR 23/2/3/3)
Size: Cystatin A Antibody (Clone WR 23/2/3/3)
Price: 371.00 EUR
Catalog no.: 3487-100
Product name: anti-Cystatin B Antibody (Clone RJMW2E7)
Size: Cystatin B Antibody (Clone RJMW2E7)
Price: 371.00 EUR
Catalog no.: A1378-100
Product name: Anti-Cystatin C Antibody (02H06)
Size: 100 µg
Price: 475.00 EUR
Catalog no.: A1377-100
Product name: Anti-Cystatin C Antibody (03A03)
Size: 100 µg
Price: 475.00 EUR
Catalog no.: A1379-100
Product name: Anti-Cystatin C Antibody (10B12)
Size: 100 µg
Price: 475.00 EUR
Catalog no.: 3025-30T
Product name: anti-Cytochrome c Antibody
Size: Cytochrome c Antibody
Price: 147.00 EUR
Catalog no.: 3352-100
Product name: anti-Cytochrome c Antibody
Size: Cytochrome c Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 3353-100
Product name: anti-Cytochrome c Antibody
Size: Cytochrome c Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 3025-100
Product name: anti-Cytochrome c Antibody
Size: Cytochrome c Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: A1136-50
Product name: Anti-Cytokeratin 5, Rabbit Monoclonal Antibody
Size: 50 µl
Price: 405.00 EUR
Catalog no.: A1608-50
Product name: Anti-Cytokeratin-8 Rabbit Monoclonal Antibody
Size: 50µl
Price: 445.00 EUR
Catalog no.: 3989-100
Product name: anti-D-Tag Antibody
Size: D-Tag Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: A1382-30T
Product name: Anti-D2HGDH Antibody
Size: 2X30 µg
Price: 328.00 EUR
Catalog no.: A1382-100
Product name: Anti-D2HGDH Antibody
Size: 100 µg
Price: 415.00 EUR
Catalog no.: 3385-100
Product name: anti-D4-GDI Antibody
Size: D4-GDI Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: 3261-100
Product name: anti-DAP1 Antibody
Size: DAP1 Antibody
Price: 360.00 EUR
Catalog no.: 5570R-30T
Product name: anti-DAP12 Antibody
Size: DAP12 Antibody
Price: 147.00 EUR
Catalog no.: 5570R-100
Product name: anti-DAP12 Antibody
Size: DAP12 Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: 3229-100
Product name: anti-Daxx Antibody
Size: Daxx Antibody
Price: 349.00 EUR
Catalog no.: A1408-100
Product name: Anti-DCAMKL2 Antibody
Size: 100 µl
Price: 445.00 EUR
Catalog no.: A1341-100
Product name: Anti-DCTN1 Antibody (3D5-C6-D5)
Size: 100 µg
Price: 415.00 EUR
Catalog no.: A1674-100
Product name: Anti-DDIT3 Antibody
Size: 100 µl
Price: 445.00 EUR
Catalog no.: A1675-100
Product name: Anti-DDX3 Antibody
Size: 100 µl
Price: 545.00 EUR
Catalog no.: 3645R-100
Product name: anti-Decorin Antibody
Size: Decorin Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: 3891-100
Product name: anti-Dectin-1 Antibody
Size: Dectin-1 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 3313-100
Product name: anti-DEDAF Antibody
Size: DEDAF Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: A1131-50
Product name: Anti-Desmin Rabbit Monoclonal Antibody
Size: 50 µl
Price: 435.00 EUR
Catalog no.: 3049-100
Product name: anti-DFF40 Antibody
Size: DFF40 Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: 3048-100
Product name: anti-DFF45 Antibody
Size: DFF45 Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: 3697-100
Product name: anti-Dicer Antibody
Size: Dicer Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 3592-100
Product name: anti-Dio-1 Antibody
Size: Dio-1 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 3851-100
Product name: anti-DKK1 Antibody
Size: DKK1 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 3802R-100
Product name: anti-DKK2 Antibody
Size: DKK2 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 3802A-100
Product name: anti-DKK2 Antibody
Size: DKK2 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 3893-100
Product name: anti-DKK3 Antibody
Size: DKK3 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 3894-100
Product name: anti-DKK4 Antibody
Size: DKK4 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: A1624-100
Product name: Anti-Dlx-2 Antibody
Size: 100µl
Price: 545.00 EUR
Catalog no.: A1626-100
Product name: Anti-Dlx-5 Antibody
Size: 100 µl
Price: 545.00 EUR
Catalog no.: 3715-100
Product name: anti-DMAP1 Antibody
Size: DMAP1 Antibody
Price: 316.00 EUR
Catalog no.: 3844-100
Product name: anti-DMP1 Antibody
Size: DMP1 Antibody
Price: 338.00 EUR
Catalog no.: E4355-100
Product name: Anti-DNA antibody (Mouse) ELISA Kit
Size: 100 assays
Price: 925.00 EUR
Catalog no.: 6110-50
Product name: anti-DNA Methyltransferase 1 (Clone 60B1220.1) Antibody
Size: DNA Methyltransferase 1 (Clone 60B1220.1) Antibody
Price: 295.00 EUR
Catalog no.: 6112-50
Product name: anti-DNA Methyltransferase 2 (Clone 102B1259.2) Antibody
Size: DNA Methyltransferase 2 (Clone 102B1259.2) Antibody
Price: 295.00 EUR
Catalog no.: 6111-50
Product name: anti-DNA Methyltransferase 2 Antibody
Size: DNA Methyltransferase 2 Antibody
Price: 295.00 EUR
Catalog no.: 6115-50
Product name: anti-DNA Methyltransferase 3a (Clone 64B1446) Antibody
Size: DNA Methyltransferase 3a (Clone 64B1446) Antibody
Price: 295.00 EUR