Biovision

Catalog no.: K125-400
Product name: Caspase-10 Colorimetric Assay Kit
Size: 400 assays
Price: 985.00 EUR
Catalog no.: K124-25
Product name: Caspase-10 Fluorometric Assay Kit
Size: 25 assays
Price: 290.00 EUR
Catalog no.: K124-100
Product name: Caspase-10 Fluorometric Assay Kit
Size: 100 assays
Price: 510.00 EUR
Catalog no.: K124-200
Product name: Caspase-10 Fluorometric Assay Kit
Size: 200 assays
Price: 670.00 EUR
Catalog no.: K124-400
Product name: Caspase-10 Fluorometric Assay Kit
Size: 400 assays
Price: 985.00 EUR
Catalog no.: 1112-100
Product name: Caspase-10 Inhibitor AEVD-FMK
Size: 100 µl (2 mM)
Price: 275.00 EUR
Catalog no.: 1112-20C
Product name: Caspase-10 Inhibitor AEVD-FMK
Size: 20 µl (10 mM)
Price: 275.00 EUR
Catalog no.: 1112-100
Product name: Caspase-10 Inhibitor AEVD-FMK for cell activation
Size: 100 µl (2 mM)
Price: 186.00 EUR
Catalog no.: 1112-20C
Product name: Caspase-10 Inhibitor AEVD-FMK for cell activation
Size: 20 µl (10 mM)
Price: 186.00 EUR
Catalog no.: K160-100
Product name: Caspase-10 Inhibitor Drug Screening Kit (Fluorometric)
Size: 100 assays
Price: 595.00 EUR
Catalog no.: 1113-200
Product name: Caspase-10 Substrate AEVD-AFC
Size: 200 assays
Price: 405.00 EUR
Catalog no.: 1113-1000
Product name: Caspase-10 Substrate AEVD-AFC
Size: 1000 assays
Price: 695.00 EUR
Catalog no.: 1113-200
Product name: Caspase-10 Substrate AEVD-AFC for cell activation
Size: 200 assays
Price: 327.00 EUR
Catalog no.: 1113-1000
Product name: Caspase-10 Substrate AEVD-AFC for cell activation
Size: 1000 assays
Price: 643.00 EUR
Catalog no.: 1114-200
Product name: Caspase-10 Substrate AEVD-pNA
Size: 200 assays
Price: 405.00 EUR
Catalog no.: 1114-1000
Product name: Caspase-10 Substrate AEVD-pNA
Size: 1000 assays
Price: 715.00 EUR
Catalog no.: 1114-200
Product name: Caspase-10 Substrate AEVD-pNA for cell activation
Size: 200 assays
Price: 327.00 EUR
Catalog no.: 1114-1000
Product name: Caspase-10 Substrate AEVD-pNA for cell activation
Size: 1000 assays
Price: 664.00 EUR
Catalog no.: 1090A-25
Product name: Caspase-10/a, human recombinant
Size: 25 units
Price: 345.00 EUR
Catalog no.: 1090A-100
Product name: Caspase-10/a, human recombinant
Size: 100 units
Price: 485.00 EUR
Catalog no.: 1090B-25
Product name: Caspase-10/b, human recombinant
Size: 25 units
Price: 345.00 EUR
Catalog no.: 1090B-100
Product name: Caspase-10/b, human recombinant
Size: 100 units
Price: 485.00 EUR
Catalog no.: 3021-30T
Product name: Caspase-11 Antibody
Size: 2X30 µg
Price: 328.00 EUR
Catalog no.: 3021-100
Product name: Caspase-11 Antibody
Size: 100 µg
Price: 425.00 EUR
Catalog no.: 3021BP-50
Product name: Caspase-11 Blocking Peptide
Size: 50 μg
Price: 245.00 EUR
Catalog no.: 3282-30T
Product name: Caspase-12 Antibody
Size: 2X30 µg
Price: 328.00 EUR
Catalog no.: 3282-100
Product name: Caspase-12 Antibody
Size: 100 µg
Price: 430.00 EUR
Catalog no.: 3282BP-50
Product name: Caspase-12 Blocking Peptide
Size: 50 μg
Price: 245.00 EUR
Catalog no.: K139-25
Product name: Caspase-12 Fluorometric Assay Kit
Size: 25 assays
Price: 325.00 EUR
Catalog no.: K139-100
Product name: Caspase-12 Fluorometric Assay Kit
Size: 100 assays
Price: 535.00 EUR
Catalog no.: 1079-100
Product name: Caspase-12 Inhibitor Z-ATAD-FMK
Size: 100 µl (2 mM)
Price: 305.00 EUR
Catalog no.: 1079-20C
Product name: Caspase-12 Inhibitor Z-ATAD-FMK
Size: 20 µl (10 mM)
Price: 305.00 EUR
Catalog no.: 1079-20C
Product name: Caspase-12 Inhibitor Z-ATAD-FMK for cell activation
Size: 20 µl (10 mM)
Price: 208.00 EUR
Catalog no.: 1079-100
Product name: Caspase-12 Inhibitor Z-ATAD-FMK for cell activation
Size: 100 µl (2 mM)
Price: 208.00 EUR
Catalog no.: 1117-200
Product name: Caspase-12 Substrate ATAD-AFC
Size: 200 assays
Price: 505.00 EUR
Catalog no.: 1117-1000
Product name: Caspase-12 Substrate ATAD-AFC
Size: 1000 assays
Price: 1105.00 EUR
Catalog no.: 1117-200
Product name: Caspase-12 Substrate ATAD-AFC for cell activation
Size: 200 assays
Price: 436.00 EUR
Catalog no.: 1117-1000
Product name: Caspase-12 Substrate ATAD-AFC for cell activation
Size: 1000 assays
Price: 1089.00 EUR
Catalog no.: 1115-100
Product name: Caspase-13 Inhibitor LEED-FMK
Size: 100 µl (2 mM)
Price: 275.00 EUR
Catalog no.: 1115-20C
Product name: Caspase-13 Inhibitor LEED-FMK
Size: 20 µl (10 mM)
Price: 275.00 EUR
Catalog no.: 1115-20C
Product name: Caspase-13 Inhibitor LEED-FMK for cell activation
Size: 20 µl (10 mM)
Price: 186.00 EUR
Catalog no.: 1115-100
Product name: Caspase-13 Inhibitor LEED-FMK for cell activation
Size: 100 µl (2 mM)
Price: 186.00 EUR
Catalog no.: 1116-200
Product name: Caspase-13 Substrate LEED-AFC
Size: 200 assays
Price: 405.00 EUR
Catalog no.: 1116-1000
Product name: Caspase-13 Substrate LEED-AFC
Size: 1000 assays
Price: 695.00 EUR
Catalog no.: 1116-200
Product name: Caspase-13 Substrate LEED-AFC for cell activation
Size: 200 assays
Price: 327.00 EUR
Catalog no.: 1116-1000
Product name: Caspase-13 Substrate LEED-AFC for cell activation
Size: 1000 assays
Price: 643.00 EUR
Catalog no.: 3011BP-50
Product name: Caspase-14 Blocking Peptide
Size: 50 μg
Price: 245.00 EUR
Catalog no.: 3027-30T
Product name: Caspase-2 Antibody
Size: 2X30 µg
Price: 328.00 EUR
Catalog no.: 3027-100
Product name: Caspase-2 Antibody
Size: 100 µg
Price: 405.00 EUR
Catalog no.: 3027BP-50
Product name: Caspase-2 Blocking Peptide
Size: 50 μg
Price: 245.00 EUR
Catalog no.: K117-25
Product name: Caspase-2 Colorimetric Assay Kit
Size: 25 assays
Price: 300.00 EUR
Catalog no.: K117-100
Product name: Caspase-2 Colorimetric Assay Kit
Size: 100 assays
Price: 515.00 EUR
Catalog no.: K117-200
Product name: Caspase-2 Colorimetric Assay Kit
Size: 200 assays
Price: 670.00 EUR
Catalog no.: K117-400
Product name: Caspase-2 Colorimetric Assay Kit
Size: 400 assays
Price: 985.00 EUR
Catalog no.: K116-25
Product name: Caspase-2 Fluorometric Assay Kit
Size: 25 assays
Price: 290.00 EUR
Catalog no.: K116-100
Product name: Caspase-2 Fluorometric Assay Kit
Size: 100 assays
Price: 500.00 EUR
Catalog no.: K116-200
Product name: Caspase-2 Fluorometric Assay Kit
Size: 200 assays
Price: 670.00 EUR
Catalog no.: K116-400
Product name: Caspase-2 Fluorometric Assay Kit
Size: 400 assays
Price: 985.00 EUR
Catalog no.: K152-100
Product name: Caspase-2 Inhibitor Drug Screening Kit (Fluorometric)
Size: 100 assays
Price: 595.00 EUR
Catalog no.: 1073-100
Product name: Caspase-2 Inhibitor Z-VDVAD-FMK
Size: 100 µl (2 mM)
Price: 275.00 EUR
Catalog no.: 1073-20C
Product name: Caspase-2 Inhibitor Z-VDVAD-FMK
Size: 20 µl (10 mM)
Price: 275.00 EUR
Catalog no.: 1073-100
Product name: Caspase-2 Inhibitor Z-VDVAD-FMK for cell activation
Size: 100 µl (2 mM)
Price: 186.00 EUR
Catalog no.: 1073-20C
Product name: Caspase-2 Inhibitor Z-VDVAD-FMK for cell activation
Size: 20 µl (10 mM)
Price: 186.00 EUR
Catalog no.: 1071-200
Product name: Caspase-2 Substrate VDVAD-AFC
Size: 200 assays
Price: 405.00 EUR
Catalog no.: 1071-1000
Product name: Caspase-2 Substrate VDVAD-AFC
Size: 1000 assays
Price: 695.00 EUR
Catalog no.: 1071-200
Product name: Caspase-2 Substrate VDVAD-AFC for cell activation
Size: 200 assays
Price: 327.00 EUR
Catalog no.: 1071-1000
Product name: Caspase-2 Substrate VDVAD-AFC for cell activation
Size: 1000 assays
Price: 643.00 EUR
Catalog no.: 1072-200
Product name: Caspase-2 Substrate VDVAD-pNA
Size: 200 assays
Price: 415.00 EUR
Catalog no.: 1072-1000
Product name: Caspase-2 Substrate VDVAD-pNA
Size: 1000 assays
Price: 725.00 EUR
Catalog no.: 1072-200
Product name: Caspase-2 Substrate VDVAD-pNA for cell activation
Size: 200 assays
Price: 327.00 EUR
Catalog no.: 1072-1000
Product name: Caspase-2 Substrate VDVAD-pNA for cell activation
Size: 1000 assays
Price: 664.00 EUR
Catalog no.: 1082-25
Product name: Caspase-2, human recombinant
Size: 25 units
Price: 355.00 EUR
Catalog no.: 1082-100
Product name: Caspase-2, human recombinant
Size: 100 units
Price: 500.00 EUR
Catalog no.: 3015-30T
Product name: Caspase-3 (Active) Antibody
Size: 2X30 µg
Price: 328.00 EUR
Catalog no.: 3015-100
Product name: Caspase-3 (Active) Antibody
Size: 100 µg
Price: 565.00 EUR
Catalog no.: K4221-100
Product name: Caspase-3 (Human) ELISA Kit
Size: 100 assays
Price: 865.00 EUR
Catalog no.: 3138-30T
Product name: Caspase-3 Antibody
Size: 2X30 µg
Price: 328.00 EUR
Catalog no.: 3138-100
Product name: Caspase-3 Antibody
Size: 100 µg
Price: 435.00 EUR
Catalog no.: 3004-100
Product name: Caspase-3 Antibody (Clone C33)
Size: 100 µg
Price: 460.00 EUR
Catalog no.: 3015BP-50
Product name: Caspase-3 Blocking Peptide
Size: 50 μg
Price: 245.00 EUR
Catalog no.: 3138BP-50
Product name: Caspase-3 Blocking Peptide
Size: 50 μg
Price: 245.00 EUR
Catalog no.: K106-25
Product name: Caspase-3 Colorimetric Assay Kit
Size: 25 assays
Price: 295.00 EUR
Catalog no.: K106-100
Product name: Caspase-3 Colorimetric Assay Kit
Size: 100 assays
Price: 515.00 EUR
Catalog no.: K106-200
Product name: Caspase-3 Colorimetric Assay Kit
Size: 200 assays
Price: 685.00 EUR
Catalog no.: K106-400
Product name: Caspase-3 Colorimetric Assay Kit
Size: 400 assays
Price: 985.00 EUR
Catalog no.: K105-25
Product name: Caspase-3 Fluorometric Assay Kit
Size: 25 assays
Price: 295.00 EUR
Catalog no.: K105-100
Product name: Caspase-3 Fluorometric Assay Kit
Size: 100 assays
Price: 515.00 EUR
Catalog no.: K105-200
Product name: Caspase-3 Fluorometric Assay Kit
Size: 200 assays
Price: 675.00 EUR
Catalog no.: K105-400
Product name: Caspase-3 Fluorometric Assay Kit
Size: 400 assays
Price: 1005.00 EUR
Catalog no.: K153-100
Product name: Caspase-3 Inhibitor Drug Screening Kit (Fluorometric)
Size: 100 assays
Price: 595.00 EUR
Catalog no.: 1175-1
Product name: Caspase-3 Inhibitor Q-DEVD-OPh
Size: 1 mg
Price: 355.00 EUR
Catalog no.: 1175-3
Product name: Caspase-3 Inhibitor Q-DEVD-OPh
Size: 3 mg
Price: 595.00 EUR
Catalog no.: 1175-5
Product name: Caspase-3 Inhibitor Q-DEVD-OPh
Size: 5 mg
Price: 845.00 EUR
Catalog no.: 1175-1
Product name: Caspase-3 Inhibitor Q-DEVD-OPh for cell activation
Size: 1 mg
Price: 262.00 EUR
Catalog no.: 1175-3
Product name: Caspase-3 Inhibitor Q-DEVD-OPh for cell activation
Size: 3 mg
Price: 523.00 EUR
Catalog no.: 1175-5
Product name: Caspase-3 Inhibitor Q-DEVD-OPh for cell activation
Size: 5 mg
Price: 806.00 EUR
Catalog no.: 1009-100
Product name: Caspase-3 Inhibitor Z-DEVD-FMK
Size: 100 µl
Price: 285.00 EUR
Catalog no.: 1009-20C
Product name: Caspase-3 Inhibitor Z-DEVD-FMK
Size: 20 µl
Price: 285.00 EUR
Catalog no.: 1009-20C
Product name: Caspase-3 Inhibitor Z-DEVD-FMK for cell activation
Size: 20 µl
Price: 186.00 EUR
Catalog no.: 1009-100
Product name: Caspase-3 Inhibitor Z-DEVD-FMK for cell activation
Size: 100 µl
Price: 186.00 EUR